Anmälan om djursjukdomar

Om du misstänker att dina djur lider av en djursjukdom som bör anmälas ska du kontakta den officiella veterinären omedelbart. Det är viktigt att förhindra att en eventuellt smittsam sjukdom sprider sig i vårt land och att smittan inte hinner sprida sig till andra gårdar eller övriga djur.

Veterinärer och laboratorier samt aktörer som är ansvariga för djur eller andra personer som deltar i undersökning, skötsel, hantering, transport, avlivning, slakt, jakt, fångst eller observation av djur är skyldiga att anmäla eventuella djursjukdomar. Anmälan görs till kommunalveterinären eller regionförvaltningsverkets länsveterinär. En aktör som är ansvarig för djur ska också anmäla sådant massinsjuknande eller sådan massdöd av djur samt sådana väsentliga förändringar i djurs beteende eller produktivitet som kan tyda på förekomst av en eventuellt allvarlig djursjukdom.

Livsmedelsverket, regionförvaltningsverket eller kommunalveterinären informerar för sin del om förekomsten av djursjukdomar. Informationen riktas antingen till allmänheten eller specifikt till aktörer vars verksamhet påverkas av djursjukdomen, såsom slakterier eller mejerier.

Anmälningsplikt i fråga om djursjukdomar

Anmälningspliktiga

Anmälningsplikten gäller

Anmälan riktas till

Anmälan ska göras

 

Djurens ägare eller innehavare eller andra personer som deltar i djurens hantering eller skötsel

 

Misstänkt eller konstaterad sjukdom i kategori a

Onormal dödlighet, andra tecken på en allvarlig djursjukdom eller betydande nedgång i produktionsvolymerna av icke fastställda orsaker

Kommunalveterinären eller regionförvaltningsverkets länsveterinär

Omedelbart

Misstänkt eller konstaterad sjukdom i kategori b–e, ny sjukdom, annan djursjukdom som ska bekämpas eller djursjukdom som ska övervakas

Djursjukdom som konstaterats av prov som tagits i djurets näromgivning

Kommunalveterinären eller regionförvaltningsverkets länsveterinär

Så snabbt som möjligt i praktiken

Aktörer, om yrkesmässigt utställande av djur eller yrkesmässig hobbyverksamhet förknippad med djur utövas på djurhållningsplatsen

Djursjukdom som kan smitta från djur till människa, det vill säga zoonos, som kategoriserats som en sjukdom i kategori d eller e eller som annan anmälningspliktig djursjukdom

Djurköpare och besökare på djurhållningsplatsen

 

Privata veterinärer

 

 

 

Misstänkt eller konstaterad sjukdom i kategori a

Kommunalveterinären eller regionförvaltningsverkets länsveterinär

Omedelbart

Misstänkt eller konstaterad sjukdom i kategori b–e, ny sjukdom, annan djursjukdom som ska bekämpas eller djursjukdom som ska övervakas

Kommunalveterinären eller regionförvaltningsverkets länsveterinär

Så snabbt som möjligt i praktiken

Misstänkt eller konstaterad annan anmälningspliktig djursjukdom (JSMf 325/2021, 5 §)

Kommunalveterinären eller regionförvaltningsverkets länsveterinär

Senast följande vardag

Andra anmälningspliktiga djursjukdomar hos specifika djurarter

Kommunalveterinären eller regionförvaltningsverkets länsveterinär

Inom en månad

Laboratorier

(Rekommendation: kräv att myndigheten kvitterar mottagna meddelanden som bevis på att försändelsen kommit fram)

 

Misstänkt eller konstaterad sjukdom i kategori a

Kommunalveterinären eller regionförvaltningsverkets länsveterinär

Omedelbart

Misstänkt eller konstaterad sjukdom i kategori b–e, ny sjukdom, annan djursjukdom som ska bekämpas eller djursjukdom som ska övervakas

Kommunalveterinären eller regionförvaltningsverkets länsveterinär

Så snabbt som möjligt i praktiken

Misstänkt eller konstaterad annan anmälningspliktig djursjukdom (JSMf 325/2021, 5 §)

Kommunalveterinären eller regionförvaltningsverkets länsveterinär

Senast följande vardag

Andra anmälningspliktiga djursjukdomar hos specifika djurarter

Kommunalveterinären eller regionförvaltningsverkets länsveterinär

Inom en månad

Mikrobstammar eller prov enligt JSM:s förordning 325/2021

Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets anvisning: inom en vecka

Sjukdom i kategori a–e och andra anmälningspliktiga djursjukdomar: antalet prover som analyserats, analysresultaten och analysmetoderna

 

Livsmedelsverket 
laboratoriot(at)ruokavirasto.fi

Regelbundet Livsmedelsverkets anvisning: årligen före slutet av mars

Kommunalveterinärer

 

Misstänkt eller konstaterad sjukdom i kategori a–e, ny sjukdom, eller annan djursjukdom som ska bekämpas 

Regionförvaltningsverkets länsveterinär

Utan dröjsmål

Misstänkt eller konstaterad djursjukdom som ska övervakas

Regionförvaltningsverkets länsveterinär

Senast följande vardag

Misstänkt eller konstaterad annan anmälningspliktig djursjukdom (JSMf 325/2021, 5 §)

Regionförvaltningsverkets länsveterinär

Senast följande vardag

Andra anmälningspliktiga djursjukdomar hos specifika djurarter

Regionförvaltningsverkets länsveterinär

Månatligen, senast den 15:e följande månad

Månatlig sammanfattning av fall av sjukdomar i kategori a–e, nya sjukdomar och andra anmälningspliktiga sjukdomar

Regionförvaltningsverkets länsveterinär

Månatligen, senast den 15:e följande månad

Konstaterade djursjukdomar som kan medföra fara för människors hälsa

Läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar inom välfärdsområdet

Senast följande vardag

Misstänkt eller konstaterad mjältbrand eller en infektion som orsakas av rabiesvirus eller något annat lyssavirus

Läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar inom välfärdsområdet

Utan dröjsmål

Länsveterinärer

 

 

 

Misstänkt eller konstaterad sjukdom i kategori a–e, ny sjukdom, eller annan djursjukdom som ska bekämpas

Livsmedelsverket 

Utan dröjsmål

Misstänkt eller konstaterad djursjukdom som ska övervakas

Livsmedelsverket

Senast följande vardag

Misstänkt eller konstaterad annan anmälningspliktig djursjukdom (JSMf 325/2021, 5 §)

Livsmedelsverket

Senast följande vardag

Kommunalveterinärernas månatliga sammanfattningar som skickats till regionförvaltningsverket

Livsmedelsverket i form av en sammanfattning

Före slutet av följande månad

Konstaterade djursjukdomar som kan medföra fara för människors hälsa

Läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar inom välfärdsområdet

Senast följande vardag

Misstänkt eller konstaterad mjältbrand eller en infektion som orsakas av rabiesvirus eller något annat lyssavirus

Läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar inom välfärdsområdet

Utan dröjsmål

Livsmedelsverket anmäler förekomst av djursjukdomar till jord- och skogsbruksministeriet, världsorganisationen för djurhälsa WOAH (före detta OIE) och EU via ADIS-systemet. 

Sidan har senast uppdaterats 8.3.2023