Zoonos- och hälsoövervakning av djur

Obligatorisk zoonosövervakning och frivillig hälsoövervakning av djur innebär övervakning på djurhållningsplatserna av vissa sjukdomar som särskilt anges i lagstiftningen. Till zoonos- och hälsoövervakningen hör alltid regelbunden provtagning och kontrollbesök av kommunalveterinären med regelbundna intervaller samt journalföring över utförda åtgärder.

Obligatorisk zoonosövervakning

Obligatorisk zoonosövervakning enligt djursjukdomarlagen genomförs för att övervaka förekomsten  av salmonella hos höns (inklusive broilrar) och kalkoner på djurhållningsplatser och i kläckerier.. Salmonellaövervakning är ändå inte obligatorisk på de djurhållningsplatser där ägg eller fåglar endast produceras för eget bruk, och de inte flyttas till en djurhållningsplats där salmonellakontroll är obligatorisk.

Salmonella ska även övervakas på nötgårdar där man överlåter obehandlad mjölk till konsumenten, antingen direkt eller via en livsmedelsanläggning utan värmebehandling, eller nötgårdar där djur säljs till en spermasamlingsstation , och i karantänutrymmet i anslutning till verksamheten vid en spermasamlingsstation.

Dessutom salmonella ska övervakas i svinstall där grisar uppföds i förökningssyfte, alltså inte för slakt, och i karantänutrymmet i anslutning till verksamheten vid en spermasamlingsstation.

Provtagningar och inspektioner som ingår i obligatorisk salmonellaövervakningen föreskrivs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om zoonoser 316/2021.  

Frivillig hälsoövervakning

Aktören som ansvarar för djurhållningsplatsen kan frivilligt förbinda sig till den frivilliga hälsoövervakningen på djurhållningsplatsen. Man förbinder sig till hälsoövervakningen genom att sända en skriftlig anmälan till regionförvaltningsverket. Aktören ska även meddela om upphörande av hälsoövervakningen.

Det är regionförvaltningsverket som gör hälsoklassificeringen för djurhållningsplatsen. Hälsoklassificeringen beskriver hur sannolikt det är att djurhållningsplatsen, eller de djurhållningsplatser som hör till samma ägare, är fri från sjukdomen i fråga. Hälsoklassificeringen kan komma till nytta exempelvis vid försäljning av djur, och köparen kan minimera risken för att sjukdomen införs till gården vid inköp av djur. 

Frivillig hälsoövervakning genomförs för:

  1. Övervakning av BKD hos fiskar
  2. Övervakning av sjukdomarna maedi-visna hos får och CAE hos getter (MV/CAEV övervakning)

Obligatorisk zoonosövervakning och frivillig hälsoövervakningen av djur är baserad på lagen om djursjukdomar (76/2021), jord- och skogsbruksministeriets förordning om zoonoser (316/2021) och jord- och skogsbruksministeriets förordning om frivillig hälsoövervakning av djur (319/2021).

 
Sidan har senast uppdaterats 24.7.2023