Kommissionen beviljade Finland status som BVD-fritt land

2. mars 2022

Finlands långsiktiga arbete för att bekämpa bovin virusdiarré fick erkännande, när Europeiska kommissionen fastställde Finlands status som BVD-fritt land. Den officiellt erkända sjukdomsfria statusen gagnar Finlands internationella handel och säkrar att vårt land förblir fritt från BVD också i fortsättningen, eftersom importen av nötkreatur måste följa de strängare BVD-krav som lagstiftningen ställer.

Finlands sjukdomsfrihet avseende BVD har redan länge följts upp genom en årlig undersökning av en del av vårt lands mjölk- och dikobesättningar, men i fjol utvidgades övervakningen till att omfatta alla mjölk- och dikobesättningar. Målet för den effektiviserade övervakningen är att påvisa att vårt land är fritt från BVD i överensstämmelse med EU:s krav.

Reformen av EU:s lagstiftning om djursjukdomar har gjort det möjligt att erkänna medlemsstaterna som fria också från bovin virusdiarré, om sjukdomsfriheten har påvisats på ett tillräckligt sätt. Förutom Finland beviljade Europeiska kommissionen i februari också Österrike och Sverige status som BVD-fria länder.

Sjukdomen har eliminerats bland annat genom ett frivilligt övervakningsprogram

BVD (bovine viral diarrhoea) har i Finland redan länge varit en djursjukdom som ska bekämpas enligt lag. Man lyckades eliminera sjukdomen från vårt lands nötkreatursbesättningar på 1990- och 2000-talen, bland annat med hjälp av ett frivilligt övervakningsprogram.

Det senaste konstaterade fallet påträffades i samband med övervakningsundersökningar på en mjölkgård år 2010. Även som mest har förekomsten av BVD i Finlands nötkreatursbesättningar varit i storleksklassen några procent, vilket innebär att sjukdomen aldrig blev allmän i vårt land tack vare bekämpningen som inleddes i tid. Finlands långsiktiga arbete för att bekämpa sjukdomen och säkerställa sjukdomsfriheten fick nu sin belöning i och med den officiellt erkända statusen som BVD-fritt land.     

Ytterligare information:

Överinspektör Tanja Lähteinen tfn 050 477 6865, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mer:

Bovin virusdiarré (BVD)