SARS-CoV-2-smitta hos katt har konstaterats för första gången i Finland

29. december 2021

Vid Livsmedelsverkets laboratorieundersökningar har man för första gången säkrat SARS-CoV-2-smitta hos en katt. Provet hade tagits av en sjuk katt, vars ägare misstänkte att katten fått smittan från en människa. Enligt ägaren mår katten redan bättre. Att SARS-CoV-2 påträffats hos en katt föranleder inga myndighetsåtgärder.

Om en katt drabbas av andnings- och matsmältningsproblem efter att en människa i samma hushåll haft COVID-19, är det möjligt att katten också smittats av SARS-CoV-2. Då är det skäl att hålla katten inomhus. Om djurets symtom kräver veterinärvård ska ägaren först kontakta veterinären per telefon och berätta om sin misstanke. Veterinären diskuterar sedan en eventuell coronaprovtagning med Livsmedelsverkets laboratorium. Ägaren får betala själva provtagningen, men provet undersöks gratis hos Livsmedelsverket.

Enligt lagen om djursjukdomar är SARS-CoV-2-smitta hos katt en annan anmälningspliktig djursjukdom. Veterinären måste meddela om både misstanke och bekräftade fall till antingen kommunveterinären eller regionförvaltningsverket senast följande vardag.

Vaccinering av människor skyddar också sällskapsdjur

Ute i världen har SARS-CoV-2-virusinfektioner observerats hos flera olika djurarter. När det gäller sällskapsdjur har smittor rapporterats främst hos hundar och katter. I typiska fall har dessa djur haft nära kontakt med en person som insjuknat i COVID-19, och därför misstänks viruset ha smittat från den insjuknade personen till sällskapsdjuret. Vanligen har de smittade hundarna och katterna inte uppvisat några symtom. I vissa fall har katterna haft symtom till exempel i luftvägarna eller matsmältningskanalen.

Enligt vad vi vet nu är det mycket sällsynt att SARS-CoV-2-viruset smittar till sällskapsdjur och dessa infektioner verkar inte ha någon betydelse för COVID-19-sjukdomens spridning. När människor vaccineras mot sjukdomen skyddas också djur som är mottagliga för smittan, eftersom virusets spridning bland människorna minskar. Personer som insjuknat i vilken infektionssjukdom som helst bör undvika onödig hantering av djur och alltid tvätta händerna omsorgsfullt till exempel innan de hanterar foder för sällskapsdjur.

Ytterligare upplysningar:

Överinspektör Liisa Kaartinen, tfn 0295 204 360 (28.12.)
Enhetsdirektör Sirpa Kiviruusu, tfn 295 204 436 (29.–30.12.)
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mera: 

Vanliga frågor: djur och COVID-19