Vildsvin som spolas iland på Åland hade inte afrikansk svinpest

23. oktober 2023

Det vildsvin som hittades dött på Åland har inte påvisats ha afrikansk svinpest (ASF) i Livsmedelsverkets laboratorietester. Resultaten av proven från vildsvinet färdigställdes på fredag eftermiddag och var negativa för ASF-, CSF- och AD-virus.

Vildsvinet hittades på torsdag i området kring Möckelö, södra Åland, sköljd i land. Utifrån fyndplatsen beräknas vildsvinet ha förts till Åland från syd- eller västlig riktning. Prover av vildsvinet skickades till Livsmedelsverket för undersökning för att utesluta afrikansk svinpest.

Afrikansk svinpest har aldrig påvisats i Finland. Hotet om att sjukdomen sprids till Finland har ökat kraftigt, eftersom sjukdomen redan finns i våra närområden i Sverige, Baltikum och Ryssland. Om virussjukdomen hos grisar och vildsvin skulle spridas till Finland skulle den orsaka stora ekonomiska förluster för grisfarmerna och köttindustrin å grund av bortskaffande av djur och sanering av utrymmen samt avstannande av den internationella handeln.

Afrikansk svinpest upptäcktes för första gången i Sverige hos döda vildsvin i området Fagersta i Mellersta Sverige för drygt en månad sedan. Sjukdomen antas ha spridits till Sverige genom mänsklig aktivitet.

Livsmedelsverket rekommenderar att jaktresor till Mellansverige eller andra områden där afrikansk svinpest förekommer inte genomförs tills vidare

Läs mer om afrikansk svinpest.