Sjukdomar hos pälsdjur

År 2014 undersöktes 535 prover av pälsdjur patologisk-anatomiskt. Sammanlagt  290 minkar, 221 hägnade rävar (som till största delen var blårävar) och 24 mårdhundar blev undersökta.

De vanligaste fynden hos hägnade rävar som undersöktes i Livsmedelsverket visade sig vara allmäninfektion och tarminflammation. De vanligaste fynden hos minkar var lung- och tarminflammation och allmäninfektion. Tarminflammation orsakad av parvovirus var den vanligaste fynden hos mårdhundar.

År 2013 påvisades rikligt med livmoderinflammationer hos mink  orsakad av Clostridium limosum –bakterie. Denna bakterie har inte påvisats i samband med livmoderinflammation hos pälsdjur i Finland tidigare.  År 2014 påvisades bakterien i samband med minkarnas livmoderinflammation bara några få gånger.

En betydande sjukdom hos minkar är plasmacytos. Laboratoriet  Fin FurLab Oy Ab i Vasa ansvarar för den serologiska diagnostiken av plasmacytos. Ändringar som tyder på plasmacytos påvisas hos de i Livsmedelsverket patologisk-anatomiskt undersökta minkarna årligen. År 2014 antalet var lägre än under föregående år.

År 2014 påvisades encephalitozoonosis hos rävar på en farm. Under föregående år påvisades encephalitozoonosis på sex farmer. Encephalitozoonosis är en sjukdom orsakad av protozon Encephalitozoon cuniculi. Sjukdomen förorsakar neurologiska symptom och dödlighet hos rävvalpar. Sjukdomen kan saneras bort från farmen genom att avliva djuren som är sjukdomsbärare. Encephalitozoonosis diagnosticeras sällan hos pälsdjur i Livsmedelsverket.

TME (transmissible mink encephalopathy) är en mycket sällsynt centralnervös sjukdom som har ett långsamt förlopp och som förekommer hos farmade minkar. Livsmedelsverket har undersökt hjärnprover av pälsdjur för förekomst av TME årligen sedan år 2006. Inte ett enda sjukdomsfall har påvisats vid undersökningarna, och TME påvisades inte heller i de prover som analyserades år 2014.

De viktigaste virussjukdomar hos pälsdjur är parvovirusinfektion och valpsjuka. År 2014 påvisades parvovirusinfektion hos 36 rävfarmer, de flesta av dem från augusti till november. Parvovirus påvisades också i prover från fem mårdhund- och två minkfarmer. Valpsjukevirus påvisades inte i prover undersökta i år 2014.

Sidan har senast uppdaterats 10.10.2018