Sjukdomar hos renar

På basis av de prover som kommit till Livsmedelsverket var hälsotillståndet hos renarna bra under 2011. Uppgifter om speciella sjukdomsfall eller avvikande dödlighet kom inte heller från annat håll. Antalet prover blev lågt under 2011, från åtta renar sändes organprover för undersökning och fem hela renar undersöktes. På grund av misstanke om brucellos undersöktes blodprover från 65 renar serologiskt med negativa resultat.

Fynd från undersökta organprover 

Från fältobduktioner sändes prover från tre renar för undersökning. I dessa konstaterades inga förändringar som skulle ha tytt på sjukdom. 

Renslakteriernas besiktningsveterinär sände in köttbesiktningsprover som i första hand undersöktes på grund av misstanke om ekinokockos. Tre fall av ekinokockoscystor (Echinococcus canadensis) i lungorna konstaterades. I en rens lungor fanns inflammatoriska förändringar orsakade av andra parasiter. I prover från en ren konstaterades tumörer i en tvärstrimmig muskel. 

Fynd från hela renar 

Av de fem hela renar som undersöktes var tre i utsvultet tillstånd. Hos en av dessa renar konstaterades ytterligare inflammatoriska förändringar i bukhålan, vilka härrörde från inflammerade skador. En av de utsvultna renarna hade bukhinneinflammation och bölder i bukhålan.

Hos en ren konstaterades förändringar i hjärn- och ryggmärgshinnan orsakade av rundmasken Elaphostrongylus rangiferi, det vill säga hjärnmasken. Renen hade haft symptom i centrala nervsystemet som är typiska för cerebrospinal nematodiasis. 

En ren hade troligen dött på grund av chock till följd av att ett rovdjur hade attackerat renen. 

De renar som kom hela undersöktes om möjligt också med tanke på hud- och tarmparasiter samt mikrofilarier i blodet. Hos en ren från Utajärvi konstaterades älgflugor (Lipoptena cervi) i pälsen. Mängderna konstaterade tarmparasiter och mikrofilarier var relativt små i samtliga fall. Alla prover som togs av vuxna renar på grund av misstanke om TSE-sjukdom var negativa.

Sidan har senast uppdaterats 16.10.2018