Hälsoservice för fisk- och kräftodlingar

Livsmedelsverket erbjuder en hälsoservice för fisk och kräftor. Servicen är frivillig och innefattar sjukdomsdiagnostik som inte ingår i de lagstadgade virus och BKD-undersökningarna, samt hälsovård i samarbete med lokala veterinärer. Livsmedelsverket ämnar att skola hälsovårdsveterinärer som kan tjäna fiskodlingarnas behov.

Odlingen förbinder sig att följa kraven för hälsoklassen som ingår i avtalet, samt att betala årsavgift som baserar sig på Livsmedelsverkets prislista. I årsavgiften ingår bl a undersökningar på alla sjukdomsfall på odlingen, rådgivning angående behandling av fisksjukdomar samt intyg av utförga undersökningar vid behov.

Årsavgifterna för fiskhälsoservice finns på prislistan under Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)/Undersökningspaket/Fiskar och kräftor

För att gå med i hälsoservicen ifylls blanketten avtal om fiskhälsoservice i två exemplar samt blanketten om information om odlingen. Dessa skickas till Livsmedelsverkets verksamhetsenhet i Uleåborg. Årsavgiften baseras på odlingens storlek och klassificering.

Avtal om fiskhälsoservice (pdf)
Grundläggande information om fiskodlingen (pdf)
Grunder för klassificering av anläggningarna och instruktioner on verksamheten (pdf)

Kontaktpersoner för fiskhälsoservice

  • Uleåborg: Marjukka Rask, telefon 050 477 8646
    postadress: Livsmedelsverket, Elektroniikkatie 3, 90590 ULEÅBORG
  • Helsingfors: Anna Maria Eriksson-Kallio, telefon 050 439 2788
  • Kuopio: Satu Viljamaa-Dirks, telefon 044 720 1469; Sanna Heikkinen, telefon 050 349 5193
  • Kräftodlingar: Satu Viljamaa-Dirks
Sidan har senast uppdaterats 14.12.2023