Aktuellt om foder och fodertillsyn

I framtiden finns aktuella ärenden och nyheter releterade till foder och fodertillsyn längst ner på sidan "Foder".

2021

9.4.2021

Europeiska kommissionens offentliga samråd om fodertillsatsförordningen

Kommissionen har inlett ett offentligt samråd om förnyelse av förordningen om fodertillsatser på sin webbplats: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12624-Feed-additives-revision-of-EU-rules/public-consultation

Enkäten är öppen till 17 juni 2021.

Enkätens framsida kan ändras från språkval till svenska. Enkäterna finns på flera eller alla officiella EU-språk. Enkäten kan besvaras på något av de officiella EU-språk.

3.3.2021

Brexit och foder

Sedan början av året  gäller för foder som importeras från Storbritannien, dvs. England, Skottland och Wales till Europeiska unionen samma krav som för foder som importeras från andra länder utanför EU (så kallade tredjeländer). Import från Nordirland betraktas än så länge som handel på den inre marknaden. Läs mer här.

13.1.2021

Märkningsquide gör foder

Märkningsguide för foder har uppdaterats. Den uppdaterade anvisningen träder i kraft 1.1.2021 och kommer att finnas tillgängliga på Livsmedelsverkets webbplatsen. Gå till märkningsguide här (pdf, 656 kbyte)

2.1.2021

Den nya foderlagen trädde i kraft den 1 januari 2021

Genom lagen har man i foderlagstiftningen fört in de ändringar som EU-lagstiftningen och de nationella behoven förutsätter. Revideringen bidrar till att minimera den administrativa bördan för aktörerna utan att äventyra en hög fodersäkerhetsnivå. Den reviderade lagen innehåller också bestämmelser om nya verktyg för tillsynen. Gå till JSM:s meddelande här.

 

Sidan har senast uppdaterats 10.2.2023