Fodertillsatser

Fodertillsatserna är foder som används i djurfoder för att

  1. inverka positivt på foderråvarornas eller animalieprodukternas egenskaper,
  2. tillgodose djurens näringsbehov,
  3. inverka positivt på animalieproduktionen särskilt genom att påverka mag- och tarmfloran eller fodrets smältbarhet,
  4. blanda in näringsämnen i fodret för att uppnå särskilda näringsmässiga syften,
  5. tillgodose särskilda tillfälliga näringsbehov hos djuren,
  6. förhindra eller minska de olägenheter som orsakas av djurens spillning eller
  7. inverka positivt på miljön.

Bestämmelser om fodertillsatser ingår i Europeiska unionens lagstiftning, och endast fodertillsatser som är godkända i EU får släppas ut på marknaden, processeras och användas i djurfoder inom unionen. För att en tillsats skall kunna godkännas krävs att tillsatsens verkan i det syfte den används och säkerheten för människor, djur och miljön har styrkts. Fodertillsatserna tillsätts avsiktligt i foder eller vatten, och de kan bestå av kemiska föreningar, enzymer eller mikrober, ämnen eller preparat.

Om tillstånd att utföra vetenskapliga utfodringsexperiment för en ansökan om godkännande av ej godkända fodertillsatser föreskrivs nationellt. I Finland beviljar Livsmedelsverket ett tillstånd på ansökan att använda en ej godkänd fodertillsats vid ett utfodringsexperiment.

Mer information:

Sidan har senast uppdaterats 21.7.2023