Analysresultatrapporten för produktkontroll av foder 2021 har publicerats

11. juli 2022

Analysresultatrapporten för produktkontroll av foder 2021 har publicerats. Ungefär 15 % fler prover från myndighetstillsynen analyserades än föregående år. Anmärkningarna på analyserna låg relativt sett på samma nivå som 2020. Baserat på analysresultaten uppfyller det foder som tillverkas och släpps ut på marknaden i Finland i stort sett kraven i lagstiftningen.

Mer omfattande information om tillsynen av foderbranschen från förra året finns att läsa i Rapporten om foderkontroll 2021. Baserat på inspektionerna följer foderbranschens aktörer generellt sett väl kraven i foderlagstiftningen.

Foderkontrollrapporterna från 2021 (på finska):

Rapporten om foderkontroll 2021 (pdf)

Analysresultaten för produktkontroll av foder 2021 (pdf)

 

Ytterligare information: rehukyselyt(at)ruokavirasto.fi