Ändringen av Europeiska kommissionens förteckning över foderråvaror har publicerats

6. juli 2022

Ändringen i förteckningen över foderråvaror har publicerats genom förordning EU 2022/1104. Förteckningen över foderråvaror innehåller bland annat preciseringar för hampfoder. Dessutom har förordningen ändringar i klassificeringen av vissa ämnen, som xylitol och sorbitol, som klassas som fodertillsatser och kommer att tas bort från förteckningen över foderråvaror efter övergångsperioden.