Åtgärder som vidtagits av foderföretagare för att bekämpa fågelinfluensa

19. juli 2023

I sommar har rikligt med fågelinfluensa konstaterats hos vilda fåglar och hos pälsdjur. Om smittan sprids till fjäderfä eller vidare till pälsdjur kommer det att leda till stora förluster och regionala driftsrestriktioner. Fågelinfluensa kan också överföras till människor. Med tanke på hur allvarlig situationen är och för att förhindra att sjukdomen sprids måste foderföretagare också ägna särskild uppmärksamhet åt skyddsåtgärder. Åtgärderna för att bekämpa fågelinfluensa liknar dem som gäller för andra djursjukdomar som salmonella. Med tanke på situationen med fågelinfluensa måste dessa åtgärder nu vidtas med särskild omsorg. Produktions- och lagringslokaler samt transportutrustning måste hållas rena genom lämpliga rengöringsåtgärder, och fåglar måste hindras från att ta sig in i lokalerna. Aktörerna måste så långt det är möjligt se till att området är fritt från sådant som lockar fåglar, t.ex. fallfoder. Sjukdomen kan också spridas med transportutrustning. Livsmedelsverkets Åtgärdsanvisning till fraktblandare, fodertransportörer och gårdsbruksenheter för att hindra spridningen av salmonella gäller i tillämpliga delar även för bekämpning av fågelinfluensa. Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats: https://www.ruokavirasto.fi/sv/djur/djurhalsa-och-sjukdomar/djursjukdomar/fjaderfan/aviar-influensa-fagelinfluensa/aktuellt-om-fagelinfluensa/.