Finländarnas selenintag följer rekommendationerna

15. december 2022

Den nationella arbetsgruppen för övervakning av selen har publicerat de senaste resultaten om selenhalten i livsmedel, foder och blodserum i befolkningen. Rapporten innehåller också övervakningsuppgifter om effekterna av selengödsling på mark och vatten. Finländarnas selenintag följer rekommendationerna.

Selenhalten i produkter av animaliskt ursprung har ökat med cirka 25 % sedan 2017. Detta beror troligen på förändringar i sammansättningen av kommersiella fodermedel, men också på en ökad medvetenhet bland jordbrukare om selenets betydelse för djurens produktion och hälsa. Selenhalterna, särskilt i foderråvaror och foderblandningar, bör dock analyseras regelbundet på gårdarna för att undvika överdosering av selen och för att säkerställa att djuren får i sig tillräckligt med selen, t.ex. i ekologisk produktion.

Du kan läsa övervakningsrapporten här. Klicka här för att gå direkt till rapporten från Selenarbetsgruppen.