Foderrestriktionerna för livsmedelsproducerande djur ändras

12. oktober 2021

EU-kommissionen har publicerat förordning (EU) 2021/1372, som ändrar bilaga IV (utfodringsbilaga) till den s.k TSE -förordningen.

Förordningen tillåter utfodring av svin med animaliskt protein (inkl. blodmjöl) som härrör från fjäderfä, utfodring av fjäderfä med animaliskt protein som härrör från svin och utfodring av svin och fjäderfä med animaliskt protein som härrör från odlade insekter. Utfodringsförbudet inom arten är ovillkorligt och därför ställs stränga krav på att framställningen av ovan nämnda fodermedel och produktionen av foderblandningar som innehåller sådana ska hållas åtskilda då foderblandningar för flera djurarter framställs. Förordningen tillåter också utfodring av andra produktionsdjur än idisslare (såsom svin, fjäderfä och vattenbruksdjur) med kollagen och gelatin som härrör från idisslare och foder som innehåller sådant. Utfodring av idisslare med sådant förblir förbjudet.

Mer om förordningsändringen i fodersektionens meddelande.