I marknadsföring och märkningar av hästfoder gäller det samma krav från lagstiftningen som alla andra livsmedelsproducerande djur

3. november 2022

Utsläppande av foder på marknaden regleras av förordningen (EG) 767/2009.

Meningen av foder är att uppfylla djurets näringsbehov, inte att sköta eller bota sjukdomar. Påståendena om hälsa eller sjukdomar får inte framställas i marknadsföring av foder, om de är inte avsedda för särskilda näringsbehov enligt förordningen (EG) 2020/354.

Mer information om marknadsföring och märkningar av hästfoder finns här: Information om marknadsföring av hästfoder (pdf, 202 kbyte)