Kinesiskt hundgodis av kyckling analyserades vid Evira - inga anmärkningar på kvaliteten

29. oktober 2018

Livsmedelssäkerhetsverket Evira undersökte sommaren 2018 importerat hundgodis av kycklingfilé från Kina. Undersökningen visade att det inte fanns något att anmärka på vad gäller hundgodisets kvalitet. Diskussioner kring huruvida det är tryggt att ge hunden kinesiskt hundgodis av kyckling förs då och då, senast våren 2018.  Hundgodis av kyckling har redan i flera år importerats från Kina för försäljning. 

Evira har regelbundet kontrollerat den mikrobiologiska kvaliteten och näringsinnehållet hos hundgodis av kyckling som ett led i marknadskontrollen enligt foderlagstiftningen. Våren 2018 beslöt Evira att utföra en mer omfattande kartläggning av kvaliteten på hundgodis av kyckling. Evira tog prover av alla de mest kända godbitarna av kycklingfilé som finns på marknaden. Prover togs av 13 olika produkter och de analyserades vid Eviras laboratorium med avseende på ett femtiotal olika föreningar av läkemedelssubstanser samt tungmetaller, hormoner, melamin och salthalt. Genom DNA-analys säkerställdes dessutom att köttet i produkten de facto var kycklingkött.

Evira fortsätter att utföra marknadskontroll av hundgodis av kyckling. Av juridiska skäl tas foderproverna för myndighetstillsynen av en inspektör som är utbildad och bemyndigad att ta prover. Prover som privatpersoner har skickat in undersöks inte som myndighetstillsyn.

Inga resthalter konstaterades i proverna, men förpackningspåskrifter behöver korrigeras

I proverna konstaterades inga rester av läkemedelssubstanser, antibiotika, tungmetaller, hormoner eller melamin. Salthalten i proverna var oftast 1,5 procent. Två produkter innehöll rentav mer än 2 procent salt medan två var nästan saltfria. Salt nämndes inte i råvaruförteckningen på alla produktetiketter och därför uppmanade Evira importörerna att korrigera förpackningspåskrifterna. Salt (NaCl) är en obligatorisk uppgift i förteckningen över fodrets sammansättning, men det är frivilligt att uppge själva salthalten.

I den omfattande undersökningen påträffades således inga skadliga eller förbjudna ämnen i de analyserade proverna. Vid kontrollanalyserna har också hundgodisets mikrobiologiska kvalitet alltid varit god. Produkternas protein- och salthalter är ändå högre än till exempel i helfoder för hundar eller i färskt kött.

Hundgodis av kyckling ersätter inte mat

Hundgodis av kycklingfilé är kompletteringsfoder som också innehåller andra tillsatta ämnen såsom vegetabiliska ämnen, mineralämnen, sorbitol, glycerin och vitaminer. Hela kosten kan inte ersättas med foder som är avsett som komplement, dvs. godis. Bruksanvisning är en obligatorisk märkning i förpackningspåskrifterna för kompletteringsfoder.

Läs etiketterna, förpackningspåskrifterna och bruksanvisningarna för foder

Evira påminner att sällskapsdjurens ägare bör läsa etiketter och förpackningspåskrifter på foder. Särskild uppmärksamhet ska fästas på fodrets sammansättning, exempelvis råvarorna, och på bruksanvisningarna.

Fodertillverkaren ska uppge sin kontaktinformation på förpackningen. Om det emellertid är till exempel importören som ansvarar för märkningarna kan tillverkaren uppges på etiketten med enbart godkännande- eller identifikationsnumret. Då framgår ursprungslandet inte direkt av etiketten.

I oklara fall har köparen av foder rätt att begära ytterligare information av den som tillverkar eller marknadsför fodret. Kontaktuppgifterna till dem finns på fodrets etikett.

Ytterligare information om foder: https://www.evira.fi/djur/foder/

Ytterligare upplysningar: rehukyselyt@ruokavirasto.fi