Livsmedelsverket intensifierar tillsynen över marknadsföringen av djurfoder på nätet

29. augusti 2022

Märkningskraven för foder gäller information som ges på foderetiketten eller ett annat dokument, men också information som ges på internet. Man får inte påstå att ett foder kan bota, behandla, förebygga eller bekämpa sjukdomar. Påståenden om optimering av näringsinnehållet och stöd eller skydd av de fysiologiska förhållandena är tillåtna vid märkning av foder. Foderföretagaren ska på begäran skicka Livsmedelsverket vetenskapliga belägg för påståendet. Foder avsedda för särskilda näringsbehov måste vara märkt som specialfoder och de ska finnas i förteckningen över användningsområden. Livsmedelsverkets fodersektion intensifierar tillsynen över marknadsföringen av djurfoder på nätet och uppmärksammar användningen av medicinska påståenden och hälsopåståenden. Du kan få mera information om märkningar i märkningsguide för foder, och du kan läsa mer om påståenden i avsnitt 3.2 och 11.