Livsmedelsverkets fodersektion utökar år 2022 antalet kontroller som inte förhandsaviserats

18. november 2021

Behovet att utföra fler kontroller utan förhandsavisering framkom i EU:s på Finland inriktade kvalitetsuppföljning av foderhygienen. Livsmedelsverket påminner också företagarna om de krav i foderhygienförordningen som hänför sig till bedömningen av faror, systemet med kritiska styrpunkter (HACCP) och kontrollproven.

Läs mer i fodersektionens meddelande.