Publiceringen av förteckningen över foderföretagare har ändrats

11. januari 2022

Publiceringen av listan över foderföretagare (andra än primärproducenter) har ändrats. En uppdaterad lista kommer att publiceras i Livsmedelsverkets Öppen information -portal under rubriken ”Rehu- ja lannoitealan toimijat”.

I portalen är det möjligt att välja språk för listan (finska, svenska eller engelska). Listan kan laddas ner som en excel-fil.

Från det översta fältet kan foderföretagare sökas enligt godkännandenummer, produkttyp, funktioner och godkända funktioner. Du kan även söka efter operatörer i den översta fältet efter plats (postkontor). Genom förstoringsglaset kan operatörer även sökas på kundnummer och företagsnamn.