Titandioxid kan inte längre användas som fodertillsats

2. februari 2022

Kommissionens genomförandeförordning om att inte godkänna titandioxid som fodertillsats har publicerats den 30 november 2021 och den trädde i kraft den 20 december 2021.

Titandioxid (E 171) godkänns inte som fodertillsats för alla djurarter i kategorin ”organoleptiska tillsatser” och i den funktionella gruppen ”färgämnen: ämnen som tillför fodret färg eller återställer fodrets färg”.

Förordningen innehåller övergångstider. Befintliga lager av titandioxid  och  förblandningar som innehåller tillsatsen ska återkallas från marknaden senast den 20 mars 2022. Dessutom ska foderråvaror och foderblandningar som har framställts med titandioxid eller med förblandningar som innehåller det före den 20 mars 2022 återkallas från marknaden senast den 20 juni 2022.