Verksamhet inom fodersektorn

Verksamhet inom fodersektorn omfattar hela foderkedjan, från primärproduktionen till de olika mellanhänderna inom handeln.

Största delen av lantgårdar är foderföretagare. Anrda företagare är t.ex. tillverkare av tillsatser och förblandningar, foderfabriker, anläggningar som tillverkar pälsdjursfoder och mat för sällskapsdjur och fraktblandare. Också de anläggningar inom livsmedelsbranschen som levererar biprodukter som foder, transportföretag och lageranläggningar, importörer, distributörer och förmedlare är aktörer inom fodersektorn. Parti- och detaljhandlare av foder med undantag av återförsäljning av foder för sällskapsdjur är del av fodersektorn.

På sidorna Verksamhet inom fodersektorn finns bland annat information om registrering och godkännande av foderföretagare och om handel av foder på den inre marknaden och import av foder.

Sidan har senast uppdaterats 25.10.2018