Registrerade aktörer inom primarproduktion av foder

Förteckningen över aktörer inom primärproduktion av foder enligt foderhygienförordningen (EG) nr 183/2005
Aktörer inom primärproduktion av foder i bokstavsordning enligt firmnamn eller odlarens namn (pdf-filer)

Förklaringarna till verksamhetskoder i förteckningarna:
T = produktion
V = framställning
K = användning
S = blandning

Förteckningarna uppdaterades 14.6.2024

Firmnamn / odlarens namn

 Firmnamn / odlarens namn

A - Bengs

MTY Hovi - Mäki-Mantila

Bengsen - Haapala

Mäkimattila - Nuutinen

Haapalainen - Heinonen H

Nuuttila - Pasonen

Heinonen I - Huuskola

Passell - Pomren

Huuskonen - Johans

Pomrens - Rautiainen

Johansson - Kangasperko

Rautiala - Saarholma

Kangaspusu - Kinkkula

Saari - Sillanmäki

Kinnala - Kortesniemi 

Sillanpää - Söderman

Kortesoja - Känsäkoski

Söderström - Tuloisela

Känsälä - Lehtokorpi

Tulokas - Vauhkonen

Lehtola - Lähteenmäki

Vaulasto - Westergård

Lähteenniemi - MTY Holttinen

Westerholm - Öysti

 

 

 

 

 

Sidan har senast uppdaterats 14.6.2024