Tillverkning av foder som innehåller läkemedel för gårdens egna djur (gårdsblandning)

Husdjursproducenter och fiskodlare

Med foder som innehåller läkemedel avses en homogen blandning av ett läkemedel och foder, som är avsedd att som sådant utfodras till ett djur för på grund av sina botande eller förebyggande eller andra medicinska egenskaper. Andra sätt att ge läkemedlet oralt, såsom att blanda läkemedlet med dricksvatten eller att manuellt blanda läkemedlet med foder, ingår inte i förordningens (EU) 2019/4 tillämpningsområde. Kompletteringsfoder som innehåller till exempel vitaminer och spårämnen som näringstillsatser är inte foder som innehåller läkemedel.

Foder som innehåller läkemedel får tillverkas och återförsäljas endast av registrerade foderföretagare som Livsmedelsverket har godkänt som tillverkare eller distributör av foder som innehåller läkemedel. Godkännandet gäller även fraktblandare och produktion av foder som innehåller läkemedel på jordbruks- och vattenbruksgårdar för egna eller skötta djur (gårdsblandare).

Om ett godkännande ansöks på en blankett som Livsmedelsverket publicerat (Ansökan om godkännande, tillverkning och återförsäljning av foder som innehåller läkemedel, blankett G). Ansökningsblanketten med bilagor ska levereras till Livsmedelsverket. Ansökan ska lämnas minst två månader innan verksamheten planerats inledas. Innan godkännandet beviljas kontrollerar Livsmedelsverket på platsen att förutsättningarna för ett godkännande av anläggningen uppfylls. Såväl beslutet om ett godkännande som kontrollbesöket är avgiftsbelagda för aktören. Godkända aktörer ges ett godkännandenummer och de godkända funktionerna visas i förteckningen över aktörer i foderbranschen https://avointieto.ruokavirasto.fi/#/kasvi/toimijat

Förutsättningar för ett godkännande: Godkannande av tillverkare och återforsaljare av foderlakemedel

Sidan har senast uppdaterats 29.1.2024