Lagstiftning

Syftet med EU:s lagstiftning och national lagstiftning är att bidra till att garantera livsmedelssäkerheten..

Förutom foderlagen och författningarna som utfärdats med stöd av den finns bestämmelser om foder också i lagen om djurskukdomar (76/2021), lagen om införselkontroll av djur och vissa varor (2019/1277) och gentekniklagen (377/1995) samt i författningar som utfärdats med stöd av dessa lagar.

I punkter EU:s lagstiftning och national lagstiftning finns den centrala foderlagstiftningen.

Lisätietoa:

 

 

Sidan har senast uppdaterats 23.4.2024