National lagstiftning

Foderlag 1263/2020

Ikraftträdelsetid: 1.1.2021

Lag om ändring av foderlagen 18/2022

Ikraftträdelsetid: 28.1.2022

JSM:s förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen 1266/2020

Ikraftträdelsetid: 1.1.2021

JSM:s förordning om ändring av förordningen om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen 71/2022

Ikraftträdelsetid: 28.1.2022

Lag om införselkontroll av djur och vissa varor 1277/2019

Ikraftträdelsetid: 20.12.2019

JMS:s förordning om upphävande av förordning om fodertillsatser  20/2014

Ikraftträdelsetid: 15.12.2014

JSM:s förordning om genomförande av offentlig kontroll av foder 11/2009

Upphävd genom lag 1548/2019 (1.1.2020)

JSM:s förordning om upphävande av JSM:s förordning 4/11 om foder för särskilda näringsbehov 1064/2020

Ikraftträdelsetid: 25.12.2020

JSM:s förordning om zoonoser 316/2021

Ikraftträdelsetid: 21.4.2021

Lag om animaliska biprodukter 517/2015

Ikraftträdelsetid: 1.7.2015

Lag om ändring av lagen om animaliska biprodukter 1283/2019

Ikraftträdelsetid: 20.12.2019

 

Sidan har senast uppdaterats 23.4.2024