Behöver företaget registrera sig som foderföretagare?

Alla i foderkedjan måste registrera sig som foderföretagare. Företag inom foderbranschen registrerar sig antingen som primärproducenter av foder eller som foderföretagare.

1) Aktörer inom primärproduktionen inom foderbranschen är:

  • jordbrukare som odlar foder
  • husdjursproducenter
  • fiskodlare
  • insektsuppfödare

REGISTRERING AV JORDBRUKARE

2) Foderföretag är foderföretagare, exempelvis.

  • producenter av foderämnen
  • företag som tillverkar foderblandningar
  • företag som tillverkar foder för sällskapsdjur
  • transportföretag som transporterar foder
  • försäljare av foder
  • företag som lagrar foder eller på annat sätt släpper ut foder på marknaden

REGISTRERING AV FODERFÖRETAGARE

Företag inom livsmedelsbranschen som levererar produktionsöverskott eller biprodukter för foder ska också registrera sig som foderföretagare.

Detaljförsäljare av foder för sällskapsdjur eller personer som odlar mycket småskaligt foder behöver inte registrera sig.

För registreringen behöver du ett FO-nummer. Livsmedelsverket registrerar endast inhemska foderföretag och foderföretagare som innehar ett finländskt FO-nummer. Varje EU-land övervakar produktionen av foder i sitt eget land.

Gör en registreringsanmälan minst en månad innan verksamheten beräknas inledas.

Vilka tillstånd behöver jag för att inleda foderverksamhet?

Utöver registreringen kan en viss verksamhet inom foderbranschen kräva tillståndsförfarande, godkännande eller ansökan om tillsyn. Exempelvis dessa verksamheter kräver ett separat förfarande:

– tillverkning av läkemedelsfoder

– användning av fodertillsatser

– användning av fiskmjöl i foder till livsmedelsproducerande djur

– behandling av animaliska biprodukter

– utfodringsförsök av ej godkända fodertillsatser

– tillverkning av ekologiskt foder (för annat än gårdens eget bruk)

Du får inleda verksamhet inom foderbranschen först efter registreringen och ett eventuellt beslut om godkännande. Observera att en del av verksamheten inom foderbranschen kräver ett inspektionsbesök på plats innan beslutet om godkännande fattas.

Mer om registrering och ansökningar om godkännande via följande länkar:

Aktuell lista över registrerade foderföretagare

Sidan har senast uppdaterats 23.2.2024