Pälsdjursfoder

Pälsdjursfoder består huvudsakligen av animaliska biprodukter, dvs. biprodukter från slakterier och andra livsmedelsanläggningar som inte används som livsmedel, och fiskbiprodukter, t.ex. fiskskrov eller hel fisk som inte används för livsmedelsproduktion. Dessutom används bl.a. spannmål för tillvärkning av pälsdjursfoder.

Foder till pälsdjur tillverkas i registrerade i foderblandningscentral eller fodercentraler på gårdar. Vid foderblandningscentraler tillverkas pälsdjursfoder till de farmer som är kunder. Vid fodercentraler på gårdar tillverkas foder bara för den egna gårdens djur. Vid uppsamlingscentraler samlar man in och bearbetar råvaror genom syrning, som används i pälsdjursfoder. Fodret till finländska pälsdjur tillverkas i Finland, men vid tillverkningen används också utländska råvaror. Vid bearbetningsanläggningarna för pälsdjurskroppar tillverkas proteinmassa och fett. Dessa används som råvara för pälsfoder med vissa begränsningar. Mer information om tillåtna råvaror.

Tillsyn

De registrerade aktörerna övervakas enligt Livsmedelsverkets riskbaserade tillsynsplan. Livsmedelsverket kontrollerar tillvärkning av pälsdjursfoder i foderblandningscentraler , i uppsamlingscentraler vid slakteriet och i godkända bearbetningsanläggningar, som är registrerade som foderföretagare. Fodercentraler på gårdar är inte foderföretagare enligt foderlagstiftningen. Kommunalveterinären kontrollerar att biproduktslagstiftningen följs i fodercentraler på gårdar och i andra uppsamlingscentraler än de som ligger i anslutning till slakterier.

Förteckningar över registrerade och godkända anläggningar enligt biproduktförordningen

Förteckningen över registrerade aktörer inom foderbranchen

Sidan har senast uppdaterats 27.6.2024