Uppdaterad anvisning för antibiotika för bin

20. juni 2022

Livsmedelsverket har publicerat en uppdaterad version om antibiotikaanvändning vid behandling av bin – en anvisning för veterinärer. Grundprinciperna för den uppdaterade anvisningen är desamma som i den tidigare publicerade versionen (Evira / 7104/2007). Den nya versionen understryker ännu tydligare att det vanligtvis inte finns något behov av att använda antibiotika vid behandling av bin. Dessutom har anvisningarna om karenstider förtydligats, punkten om användning av medicinsk honung som biföda har tagits bort och de juridiska referenserna har uppdaterats.