Förteckningar över läkemedel

Veterinären ska följa bestämmelserna i EU:s veterinärmedicinska förordning vid val av läkemedel från och med den 28 januari 2022

  • Veterinären ska i första hand använda en produkt som godkänd för den djurarten och den indikationen. Om det finns inte ska veterinären att välja produkten engligt kaskadbestämmelserna i EU:s veterinärförordning.
  • För kaskadbruk på livsmedelsproducerande djur ska veterinären se till att de farmakologiskt aktiva substanserna är förtecknade i bilaga I till förordning (EU) nr 37/2010 om MRL-värden.
  • Veterinären sätter karenstider för kaskadbruk. Artikel 115 i EU:s veterinärförordning anger minsta karenstid för kaskadbruk.

Mer information

Sidan har senast uppdaterats 8.2.2023