Övervakning av medicinering

Resultat från 2019 övervakning av medicinering

Antibiotikaskadorna har dock blivit dubbelt fler, vilken väcker oro

Antalet övervakningar av medicinering på grund av misstanke fördubblades och mängden observerade brister ökade år 2019. Bristerna var i allmänhet små. Som allvarliga brister som äventyrar livsmedelssäkerheten klassificerades förfaranden på fem nötkreatursgårdar som inspekterades på grund av misstanke. År 2019 gjordes sammanlagt 129 inspektioner på grund av misstanke och som tillsyn som bygger på stickprov (148 inspektioner år 2018). Det är bra om gården och hälsovårdsveterinären regelbundet går igenom anvisningarna om användningen av läkemedel i syfte att säkerställa livsmedelssäkerheten. Läs mer om 2019 medicinering övervakning.

Förvaringen av hästpass och läkemedelsbokföringen åtgärdas långsamt vid stallen

Under det tredje året av tillsynsprojektet gällande användningen av läkemedel vid häststall observerades fortsättningsvis brister vid de flesta inspekterade stallen. Vid besöken kontrollerades inte bara läkemedelsbokföringen utan även identitetshandlingarna för de hästar som hålls i stallen, dvs. hästpassen. Sammanlagt inspekterades 78 stall (2018: 69 stall). Endast 19 procent av stallen hade alla pass tillgängliga för inspektion och god praxis inom användningen av läkemedel och läkemedelsbokföring (2018: 14 %). Passen ska alltid vara tillgängliga på den djurhållningsplats där hästdjuret hålls. Läs mer om 2019 tillsynsproject av häststall.

Sidan har senast uppdaterats 14.7.2021