Frågor och svar om NDM-bakterier

Vad är karbapenemer?

Karbapenemer är bredspektriga antibiotika dvs. de verkar på flera olika bakterier. De är ett av de sista alternativen i vården av infektioner hos människan som är orsakade av multiresistenta bakterier. Karbapenemer har inte registrerats för medicinsk behandling av djur. De får inte användas på djur Finland.

Vad är NDM?

NDM är ett av de enzymer som bryter ner karbapenemer. Namnet NDM härstammar från det första fallet – en svensk patient som hade vårdats på ett sjukhus i New Delhi i Indien. I Sverige konstaterades att patienten hade bakterien Klebsiella i urinen, och den producerad enzymet NDM. Bakterier som producerar enzymet NDM är resistenta mot karbapenemer och ofta även mot alla övriga kända grupper av antibiotika. Enzymet NDM förekommer hos tarmbakterier såsom E. coliKlebsiella pneumoniae och Salmonella. Andra bakteriearter, hos vilka enzymet har konstaterats, är Acinetobacter och Pseudomonas.

Vad orsakar NDM-bakterier?

Trots att NDM-bakterier kan bryta ner bredspektriga antibiotika, ökar inte produktionen av NDM eller andra karbapenemaser dessa bakteriers förmåga att orsaka sjukdom. NDM-bakterier är inte farliga för friska personer och en smitta är ofta symtomfri. I de fall när en smitta leder till infektion blir vården besvärlig eftersom dessa bakterier är mycket resistenta mot så gott som alla kända antibiotika.

Hos vilka djur har bakterier som producerar enzymet NDM påträffats?

NDM-positiva bakterier har tills vidare påträffats väldigt sällan hos djur. E. coli -bakterier som producerar enzymet NDM har påträffats hos hundar och hos en katt i USA. Bakterierna har i regel härstammat från urinvägsinfektioner samt sår- och näsborrssekret. I Kina har man i broiler- och svinprover isolerat Acinetobacter som producerar enzymet NDM och i Tyskland NDM-positiv Salmonella Corvallis hos en brunglada. I Italien har man konstaterat Acinetobacter sp. som producerar enzymet NDM i avföringen hos 0,8 % av de hundar som vårdats på djursjukhus. Den verkliga förekomsten av NDM och andra bakterier som bryter ner karbapenemer hos djur är dåligt känd.

Har bakterier som är resistenta mot karbapenemer påträffats hos djur i Finland?

I Finland konstaterades NDM-positiv E. coli i ett prov från en hunds öra våren 2015. NDM-producerande E. coli hittades också hos en annan hund; hundarna hade varit i kontakt med varandra. Hos produktionsdjur i Finland har bakterier som är resistenta mot karbapenemer inte konstaterats.

Kan NDM-bakterier överföras mellan människor och djur?

NDM-bakterier konstateras hos människor i ökande grad på alla kontinenter. Människor och deras keldjur lever ofta i nära kontakt med varandra, så bakterier kan överförs mellan människor och djur. I Finland har NDM-bakterier konstateras hos människor flera gånger under de senaste åren; däremot gjordes det första fyndet hos djur år 2015. Ytterligare information om bakterier resistenta mot karbapenemer som har påträffats hos människor i Finland finns på Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbplats.

Kan spridningen av NDM-bakterien stoppas?

Antibiotika bidrar till upprätthållandet och spridningen av resistenta bakterier hos både människor och djur, därför ska användningen av antibiotika alltid vara motiverad. Antibiotika med det bredaste spektret, i synnerhet karbapenemer, får inte användas på djur i Finland. 

Sidan har senast uppdaterats 2.7.2019