Multiresistenta bakterier

Bakteriernas känslighet för antimikrobiella läkemedel varierar. Bakterier kan ha en naturlig resistens mot vissa antimikrobiella läkemedel. Med förvärvad resistens avses ett fenomen där stammar som ursprungligen känsliga för en läkemedelssubstans blir motståndskraftiga mot det läkemedlet. En multiresistent bakterie har utvecklat resistens mot de vanligaste antimikrobiella läkemedel som används vid behandling av infektioner orsakade av bakterien.

Mer information:

Sidan har senast uppdaterats 10.7.2019