Frågor och svar om MRSA

Vad är MRSA?

MRSA avser en Staphylococcus aureus -bakterie som är resistent mot meticillin-antibiotika. Bakterien skiljer sig från de vanliga stammarna av bakterien S. aureus endast beträffande dess antibiotikakänslighet. Meticillinresistens ökar inte bakteriens förmåga att orsaka sjukdom. MRSA-bakteriestammarna är resistenta mot antibiotika i gruppen betalaktamer, exempelvis penicillin. I likhet med övriga S. aureus -bakterier förmår MRSA att överleva långa tider i omgivningen.

Vad orsakar bakterien?

S. aureus är en vanlig bakterieart som förekommer på huden och näsans slemhinna och den orsakar inte sjukdom hos friska människor eller djur. S. aureus infektioner till exempel på söndrig hud eller i operationssår. I motsats till andra infektioner orsakade av S. aureus biter de vanligaste antibiotikan inte på MRSA-bakterien. Detta gör behandlingen av MRSA-infektioner svårare.

En människa eller ett djur som smittats med MRSA men som är symtomfri kan temporärt eller permanent vara bärare av MRSA-bakterien.

Förekommer MRSA hos djur eller i kött i Finland?

Av produktionsdjur i Finland har MRSA-bakterien påträffats hos grisar, mjölkkor och hästar. Förekomsten av MRSA-bakterier bland produktionsdjur undersöks systematiskt endast hos grisar. Hos grisar har MRSA påträffats flera gånger och bakterien har konstaterats på svingårdar och slakterier i allmänhet. Dock, bakteriens förekomst i färskt svinkött är relativt låg. Hos mjölkkor är MRSA-fynd sällsynta. Hos hundar och katter påträffas MRSA ytterst sporadiskt. Mer information om förekomsten under de senaste åren hittas på Zoonoscentrets webbsida.

Hur kan MRSA överföras mellan människor och djur?

MRSA-bakterier kan överföras mellan människor och djur såväl genom direktkontakt som via luft och ytor. Därför kan de som arbetar på till exempel svingård eller slakteri bli smittade av MRSA-bakterien. Antibiotikaförbrukning på lantgårdar främjar uppkomsten av resistenta bakteriestammar och kan upprätthålla smittkällan. Därför bör antibiotikaförbrukning hållas på ett minimum på gårdar. På Arbetshälsoinstitutets webbplats kan man hitta mer information (på finska) om hur skydda sig mot MRSA-smitta.

Inom familjen kan djur smittas med MRSA av människor och vice versa. Därför är det oftast svårt att veta vem som blev smittad först. Bästa sättet att undvika smitta är med hjälp av god hand- och arbetshygien.

Är livsmedlen säkra vad gäller MRSA?

Risken att smittas av MRSA genom kött eller andra livsmedel är mycket låg. Eftersom MRSA-bakterien sprids via beröring det vill säga genom handkontakt, är det i teorin möjligt att hantering eller ätande av kött som innehåller MRSA-bakterien leder till MRSA-smitta. Enligt nuvarande information smittar MRSA-bakterien dock inte lätt då en person hanterar eller äter livsmedel som innehåller MRSA-bakterien.

Lik övriga Staphylococcus aureus -bakterier kan en del MRSA-bakterier producera enterotoxin som orsakar matförgiftningar. Dock enterotoxin orsakar förgiftningar endast om det funnits rikligt med S. aureus bakterier i maten. Matförgiftning orsakad av MRSA avviker inte till sina symtom eller allvarlighetsgrad från matförgiftning orsakad av övriga S. aureus -bakterier. Matförgiftningar orsakade av enterotoxin är oftast kortvariga och läker av sig själva.

Kan färskfoder för sällskapsdjur innehålla MRSA-bakterier?

MRSA-bakterier har konstaterats i färskfoder till sällskapsdjur i Finland. Vid produktion av färskfoder används rå kött samt animaliska biprodukter såsom inälvor och brosk från djur som godkänts för människofoder. På grund av att fodret serveras färskt upphettas det inte för att förstöra skadliga mikrober. Från Livsmedelsverkets webbsida om sällskaps- och hobbydjur hittar du mer information om färskfoder till sällskapsdjur

Hur undviker jag att bli smittad med MRSA via maten?

MRSA-infektioner kan såsom andra oönskade bakterier undvikas med god arbets- och handhygien. MRSA i livsmedel förintas vid upphettning. Kom ihåg när du lagar mat:

  • Tillräcklig upphettning av maten. Till exempel julskinkan ska upphettas till minst 75 grader.
  • Korrekt hantering av råvarorna. Undvik till exempel korskontamination från rått kött till tillredd mat eller ätfärdiga produkter såsom sallad.
  • Tvätta och torka kärl och bestick omsorgsfullt. Diska redskapen som använts för rått kött sist vid handdisk i så hett vatten som händerna tål, vid maskindisk 60 gradigt vatten och i båda fallen är det viktigt att kärlen torkar helt före nästa användning.
  • Tvätta händerna före matlagningen och mellan olika arbetsskeden. I hemmakök räcker det med omsorgsfull tvätt med tvål och varmt vatten. Om någon i familjen har förkylning eller magsjuka, skall också handdesinfektionsmedel används. Det är inte bra att laga mat åt andra då man själv är sjuk. 
Sidan har senast uppdaterats 12.7.2019