Störningar i tillgången 2018 - 2019

Om störningen i tillgången på injektionspreparaten trimetoprimsulfonamid och flunixinmeglumin

Situationsbilden

 • 31.12.2019:
  Flunixin vet 50 mg / ml injektion och Finadyne vet 50 mg / ml injektion har fått tillbaka sina försäljningstillstånd. DEA-hjälpämne har tagits bort från kompositionen och produkterna kan användas för livsmedelsproducerande djurarter.

 • December 2018:
  Injektionspreparat med flunixinmeglumin (Megluxin 50 mg/ml) för hästar tillgängliga med temporärt specialtillstånd (7.12.2018).
 • Oktober 2018:
  Fimeas nyhet: Försäljningstillstånd för veterinärmedicinska läkemedel återkallas temporärt - i stället tidsbestämda specialtillstånd (29.10.2018). Läs mer på Fimeas webplats.
 • Augusti 2018:
  Fimeas pressmeddelande 21.8.2018 om injektionspreparaten Tribrissen vet, Duoprim vet och Finadyne vet.
  Störningen i tillgången på injektionspreparaten trimetoprimsulfonamid och flunixinmeglumin hänför sig till misstanken om att tillsatsmedlet DEA inte är säkert för konsumenten. I stället för fyra injektionspreparat med trimetoprimsulfonamid återstod på marknaden endast två preparat (Oriprim vet inj och Borgal vet inj.).

  Vad Evira vet kommer ingen ändring att ske i tillgången på de oralt intagna preparaten trimetoprimsulfonamid och flunixinmeglumin.

  Evira anser att detta är oroväckande med tanke på såväl resistensläget som djurens lämpliga vård och välbefinnande. Hur länge störningen i tillgången pågår eller om injektionspreparatet som innehåller DEA (Flunixin vet inj) hålls kvar på marknaden vet vi förnärvarande inget om. Preparaten som försatts i säljförbud är kritiskt viktiga i Finland. Fimea har meddelat att man utreder alternativen för att få med preparat som innehåller motsvarande aktiva ämnen i läkemedelsbehandlingen av djur.

Eviras rekommendationer och anvisningar till veterinärerna (16.8.2018, Flunixin vet 29.1.2019)

Preparaten Duoprim vet, Tribrissen vet,  Finadyne vet och Flunixin vet som veterinärerna har i lager kan användas slut.

Användning av injektionspreparat med trimetoprimsulfonamid: Injektionspreparaten med trimetoprimsulfonamid utgör den grundläggande antibiotikan i stallar med grisproduktion och de behövs också vid behandling av nötkreatur och hästar. Särskilt i svinstallar är det viktigt att med hjälp av provtagning utreda mikroorganismen som står bakom sjukdomen och dess läkemedelskänslighet då anvisningarna om användningen av läkemedel uppdateras.

Om en veterinär blir tvungen att byta ut ett använt trimetroprimsulfonamidpreparat till exempel till aminopenicillin på Sikava- eller Naseva-gårdar till vilka läkemedel överlåts med tanke på kommande sjukdomsfall, ska veterinären ge skriftliga anvisningar om hur det nya läkemedlet används på rätt sätt och uppdatera planen över hur läkemedel används på gården.

Användning av reservläkemedel borde fortsättningsvis försöka undvikas: Användningen av trimetroprimsulfonamider får inte i första hand ersättas med fluorokinoloner. Enligt lagstiftningen får preparat som innehåller fluorokinoloner användas för djur endast om något annat effektivt läkemedel på basen av en tillförlitlig mikrobiologisk diagnos och känslighetsbestämning, epidemiologisk information eller andra veterinärmedicinskt motiverade skäl inte finns att tillgå eller en annan behandling inte vore tillräckligt effektiv. Fluorokinoloner får inte heller överlåtas med tanke på kommande sjukdomsfall till gårdar som ingår i det riksomfattande hälsovårdsprogrammet.

Flunixinmeglumin till hästar: Flunixinmeglumin är ett viktigt smärtstillande läkemedel för hästar och inom många användningsområden, såsom vid behandling av kolik, borde läkemedlet ges intravenöst. Evira rekommenderar att de injektionspreparat med flunixinmeglumin som kvarstår i veterinärernas lager reserveras enbart för behandling av hästar. Evira anser det viktigt att flunixinmeglumin framöver finns tillgängligt som injektionspreparat ens för hästar med pass med en anteckning om slaktförbud.

Sidan har senast uppdaterats 31.12.2019