Hundregistret öppnas för privatkunder

8. maj 2023

Livsmedelsverkets hundregister öppnades för privatkunder den 8 maj. Privatpersoner, som registrerar en hund på sin personbeteckning, kan nu anmäla sin hund till registret.

I hundregistret ska i fortsättningen införas identifierings- och innehavaruppgifter för alla hundar som stadigvarande vistas i Finland. Märkningen av hundar med ett mikrochipp och registreringen av hundar blev obligatorisk i Finland som en del av jord- och skogsbruksministeriets förordning.

För förenings- och företagsaktörer öppnas ärendehanteringen senast i augusti och då kan företag och föreningar som innehar hundar registrera dem på sitt FO-nummer. Livsmedelsverket informerar senare om noggrannare tidtabell.

Jord- och skogsbruksministeriet har bedömt att en obligatorisk märkning och registrering till sin del kan främja ansvarsfull uppfödning och försäljning av hundar och på så sätt motverka valpfabriker och olaglig import av hundar. Kennelklubben uppskattar att det finns mer än 800 000 hundar i Finland.

Registrering av hund eller byte av innehavare via e-tjänsten kostar 10 euro. Priset är 19 euro per hund om registreringen eller bytet av innehavare görs på en pappersblankett eller per e-post.

Valparna ska chippas före överlåtelsen till följande innehavare eller senast vid 3 månaders ålder. Hundar som fötts före 2023 ska chippas före utgången av detta år.  Den person som id-märker hundar ska ge ett identifieringsintyg till djurens innehavare över de hundar han eller hon chippat.

Hundregistrets kundtjänst inleder sin verksamhet i början av januari och svarar vid behov på frågor som gäller ämnet.

Gå till hundregistret

Hundregistrets responskanal hittar du här

Kundtjänst:

Hundregistrets kundtjänst, koirarekisteri@ruokavirasto.fi, tfn 020 690 500

Läs mer:

Hundregistret
JSM:s förordning om märkning och registrering av hundar (68/2022)