Hundregistret öppnas i maj

16. mars 2023

Livsmedelsverkets hundregister tas i bruk stegvis. Den första delen av hundregistret öppnas den 8 maj. När registret har öppnats kan privatpersoner anmäla sin hund till registret. För förenings- och företagsaktörer öppnas ärendehanteringen senare.

Utvecklingen av hundregistret fortsätter efter att tjänsten öppnats och i följande skede öppnas ärendehanteringen för förenings- och företagsaktörer. För dessa aktörer blir ärendehanteringen möjlig senast i augusti och det informeras senare om en närmare tidtabell. Leverantören av hundregistrets informationssystem har förbundit sig till tidtabellen för när systemet ska öppnas.

När hundregistret har öppnats anmäler hundens nuvarande innehavare hunden till registret. Anmälan till registret behöver inte göras retroaktivt.

Jord- och skogsbruksministeriet har fastställt priset för registrering av hundar: registrering av hund eller byte av innehavare via e-tjänsten kostar 10 euro. Priset är 19 euro per hund om registreringen eller bytet av innehavare görs på en pappersblankett eller per e-post. Hundregistrets avgift täcker kostnaderna för registrerings- och kundservicen, vilka Livsmedelsverket har bedömt under ett tidsperspektiv på flera år.

Trots att ibruktagandet av hundregistret försenats ska valparna chippas före överlåtelsen till följande innehavare eller senast vid 3 månaders ålder. Hundar som fötts före 2023 ska chippas före utgången av detta år.  Den person som id-märker hundar ska ge ett identifieringsintyg till djurens innehavare över de hundar han eller hon chippat.

Jord- och skogsbruksministeriet har bedömt att en obligatorisk märkning och registrering till sin del kan främja ansvarsfull uppfödning och försäljning av hundar och på så sätt motverka valpfabriker och olaglig import av hundar.

Hundregistrets kundtjänst har inlett sin verksamhet i början av januari och svarar vid behov på frågor redan innan hundregistret öppnas.

Mer information:

Specialsakkunnig Terhi Jääskeläinen, tfn 029 520 4357
Specialsakkunnig Kirsi Vehkakoski, tfn 029 520 4204
Enhetschef Jaana Mikkola, tfn 029 520 4700

E-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Hundregistrets responskanal hittar du här

Gå till hundregistret

Kundtjänst:

Hundregistrets kundtjänst, koirarekisteri@ruokavirasto.fi, tfn 020 690 500

Läs mer:

Hundregistret
JSM:s förordning om märkning och registrering av hundar (68/2022)