Livsmedelsverket rekommenderar också att hobbyhönor hålls inne i hela Finland – det finns rikligt med fågelinfluensa bland vilda fåglar

21. juli 2023

Livsmedelsverket rekommenderar att fåglar hålls inomhus eller att man i övrigt säkerställer att vilda fåglar inte kommer i kontakt med fjäderfä och fåglar som hålls i fångenskap eller med det foder och vatten som de erbjuds. Fågelinfluensa sprider sig lätt från vilda fåglar till fjäderfä och andra fåglar i fall fåglarna kommer i kontakt med varandra direkt eller via foder som kontaminerats med avföring.

Foder och strö som är avsedda för fåglar ska förvaras så att vilda fåglar inte kommer i kontakt med dem. Fågelinfluensa kan också sprida sig längre sträckor till exempel med människor eller redskap som kontaminerats med viruset.

Om man hos fjäderfä eller andra fåglar upptäcker symptom som tyder på fågelinfluensa eller dödlighet som avviker från det normala ska kommunal- eller länsveterinären omedelbart underrättas. Minskad förbrukning av vatten och foder eller minskad äggproduktion kan vara tecken på fågelinfluensa.

Man ska även anmäla massdöd av vilda fåglar och enskilda döda rovfåglar till kommunal- eller länsveterinären. Kommunalveterinären ser till att nödvändiga prover skickas till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Helsingfors.

Fågelinfluensavirus smittar dåligt till människan och smittan kräver i allmänhet nära kontakt med en insjuknad vildfågel, fjäderfä eller deras sekret.

Läs mer om fågelinfluensa På Livsmedelsverkets webbplats (ruokavirasto.fi).