Öppnandet av Livsmedelsverkets hundregister fördröjs

23. december 2022

Införandet av Livsmedelsverkets hundregister fördröjs av orsaker som beror på applikationsutvecklaren. Avsikten var att e-tjänsten för hundinnehavarna skulle öppnas i januari, då märkningen av hundar med ett mikrochipp och registreringen av hundar blir obligatoriska i Finland. Livsmedelsverket strävar efter att öppna hundregistret så snart som möjligt, förutsatt att applikationsutvecklaren kan lansera e-tjänsten.

I Livsmedelsverkets hundregister ska i fortsättningen införas identifierings- och innehavaruppgifter för alla hundar som stadigvarande vistas i Finland. Märkningen av hundar med ett mikrochipp och registreringen av hundar blir obligatorisk i Finland vid ingången av 2023 som en del av jord- och skogsbruksministeriets (JSM) förordning.

JSM:s förordning kan inte tillämpas i fråga om anmälningar till registret förrän Livsmedelverkets hundregister blir tillgängligt. Trots försenad lansering av registret ska hundar identifieringsmärkas i enlighet med tidsfristerna i förordningen och den som identifieringsmärker hundar ska ge hundinnehavaren ett identifieringsintyg.

Hundar som fötts efter årsskiftet ska identifieringsmärkas, dvs. märkas med ett mikrochipp, senast vid tre månaders ålder eller tidigare, om de byter innehavare före det. Tidsfristen för identifieringsmärkning av hundar och anmälan till registret som fötts före årsskiftet löper ut först i slutet av 2023.

Hundregistrets kundtjänst inleder sin verksamhet i början av januari (den 2 januari) och svarar vid behov på frågor som gäller ämnet redan innan hundregistret öppnas.

Ytterligare upplysningar:

Överinspektör Terhi Jääskeläinen, tfn 029 520 4357 (22.12 och fr.o.m. 2.1)
Enhetschef Jaana Mikkola, tfn 029 520 4700 (22–23.12, 27.12 och fr.om. 2.1)
Utvecklingsexpert Kirsi Vehkakoski, tfn 029 520 4204 (fr.o.m. 28.12)

E-post: fornamn.efternamn@livsmedelsverket.fi

Hundregistrets kundtjänst, koirarekisteri@ruokavirasto.fi, tfn 020 690 500 (fr.o.m. 2.1)

Läs mer:

Hundregistret
JSM:s förordning om identifiering och registrering av hundar (68/2022)