Grundläggande veterinärtjänster

Enligt veterinärvårdslagen ska kommunen ordna grundläggande veterinärtjänster som är tillgängliga vardagar under tjänstetid för husdjur som kommuninvånarna och sammanslutningar med hemort i kommunen håller.

För andra husdjur än nyttodjur ska dock tjänsterna ordnas bara, om sådana tjänster inte annars finns tillgängliga inom samarbetsområdet. Om kommunen inte ordnar tjänster för alla husdjur, ska kommunen i sin plan för veterinärvården (tidsfrist 1.11.2011) visa att tjänster för andra djur än nyttodjur fås i tillräcklig omfattning och oavbrutet inom den privata sektorn.

Med nyttodjur avses husdjur som hålls för jordbruk eller annan näringsverksamhet eller utnyttjas för arbetsprestationer som människan behöver.

Grundläggande veterinärtjänster omfattar besök av en veterinär på djurhållningsplatser för stora djur samt vård av små djur på en mottagning. Den som behöver grundläggande veterinärtjänster ska ha tillgång till dem inom skälig tid och på skäligt avstånd med beaktande av de geografiska förhållandena.

Grundläggande veterinärtjänster omfattar telefonrådgivning, hälso- och sjukvård för husdjur samt hälsovård för animalieproduktionsdjur.

Om kommunen så vill kan den ordna tjänster som överstiger den grundläggande nivån, t.ex. specialveterinärtjänster och tjänster som kräver särskild utrustning.

Hos privata veterinärer och veterinärstationer kan beroende på orten fås både grundläggande veterinärtjänster och specialveterinärtjänster.

 

Mer information 

Sidan har senast uppdaterats 3.10.2018