Nya godkännanden

Ett flertal nya fodertillsatser godkänns och genomförandeförordningar gällande dem offentliggörs varje månad. Ändringarna i dem hör ofta samman med de godkända formerna av tillsatser och villkoren för användningen, såsom djurarter och högsta koncentrationer. Kommissionens genomförandeförordningar om godkännande av en fodertillsats publiceras i EU:s officiella tidning, men det bästa sättet att följa med godkännandena är det register över tillsatser som kommissionen för på sin webbplats. I början av del I av detta register förtecknas de senaste ändringarna.

I tabellen i registret över tillsatser ges länkar till genomförandeförordningen om respektive tillsats och den svenska versionen fås fram genom att i adressen byta EN => SV. De fodertillsatser som är inramade med rött i registret är sådana vars godkännande går ut inom ett år, dvs. för dem borde en ansökan om förlängning av godkännandet lämnas in. Tillsatserna som är märkta med grått omfattas av en övergångsperiod.

I del II av registret över tillsatser finns det sådana tillsatser om vilka man har givit eller kommer att ge förordningen om tillbakadragande från marknaden. De flyttbara tillsatser är både gamla former av tillsatser som har ersatts med nya, exaktare godkännandena och sådana om vilka man har inte lämnat ansökan om ett omgodkännande.

Livsmedelsverket uppmanar aktörerna att aktivt följa med nya godkännanden av fodertillsatser och andra förändringar som skett i registret.

Sidan har senast uppdaterats 30.11.2018