Hörande av allmänheten

Livsmedelsverket har som uppgift att i egenskap av nationell kontaktmyndighet för GMO-ansökningar se till, att de sammandrag av tillståndsansökningarna som sökanden utarbetat och EFSAs utlåtanden om ansökningarna är tillgängliga för allmänheten. Om nya ansökningar och om nya utlåtanden från EFSA informeras i spalten AKTUELLT på Livsmedelsverkets webbsidor om gm.

Ett sammandrag av varje enskild ansökning och EFSA:s  bedömningsutlåtande om ansökan i fråga kan läsas på EFSA:s webbsidor: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionsListLoader?panel=GMO&questiontype=2

Allmänhetens åsikt

Efter att EFSA gett sitt utlåtande kan allmänheten komma med sina kommentarer till kommissionen på sitt eget modersmål i 30 dagars tid i en elektronisk brevlåda som kommissionen öppnat just för detta ändamål på webbadressen: http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/authorisation/public_comments_en.htm

Under kommenteringstiden kan man för ansökningen i fråga se texten 'OPEN CONSULTATION'. Efter att tiden löpt ut visas stängningsdatumet i brevlådan. Kommentarerna från allmänheten publiceras senare på samma adress.

Sidan har senast uppdaterats 19.10.2020