Marknadstillsyn

Marknadstillsynen innefattar tagandet av övervakningsprover och anslutande övervakningskontroll. Utöver laboratoriekontroller av foder slår man fast huruvida en anmälan om produkterna har gjorts till Livsmedelsverket, om varudeklarationer och utrymmen för foderförvaring är adekvata samt om produktreklamen är realistisk.

Marknadstillsynskontrollen kan också bestå av en oberoende åtgärd utan provtagning.

Proverna för marknadstillsyn tas i regel inom handelsledet. Då det gäller foderpartier som anländer från andra EU-medlemsstater och länder utanför EU försöker man ta proverna för marknadstillsyn medan partiet lossas. Tillsynen av importerat foder sker dock i första hand som importkontroll eller som kontroll av foder som anländer från EU-området.

Livsmedelsverket gör marknadstillsynen i samarbete med ELY-centraler.

Sidan har senast uppdaterats 14.12.2018