Privat införsel, dvs. införsel för personligt bruk

Privat införsel av alla köttprodukter är förbjuden.

Det är förbjudet för privatpersoner att föra in animaliska livsmedel från länder utanför Europeiska unionen på grund av risken för spridning av farliga djursjukdomar.

Animaliska livsmedel är bl.a. kött- och mjölkprodukter samt animaliska foder för sällskapsdjur. Införsel av animaliska livsmedel kan orsaka risk för att djursjukdomar sprids till levande djur. Sjukdomar som lätt sprider sig är bl.a. afrikansk svinpest och mul- och klövsjuka. Resenärerna har en viktig roll när det gäller att hålla djursjukdomar borta från EU:s territorium. Bestämmelserna gäller partier som resenärer har med sig samt sändningar som beställs och skickas per post. Också kött som jägare tar med sig in i landet från jaktutfärder är privat införsel.

Privat införsel är förbjuden genom kommissionens förordning 206/2009. Bestämmelser och föreskrifter ska alltid följas vid all införsel av livsmedel. Bestämmelserna har utfärdats för att förhindra spridningen av djursjukdomar och gäller såväl privat som kommersiell införsel. Europeiska kommissionen kan också meddela s.k. skyddsbeslut som begränsar införseln enligt land eller region. Skyddsbesluten meddelas med anledning av sjukdomsutbrott i landet eller regionen i fråga.

Afrikansk svinpest

Det har förekommit och förekommer afrikansk svinpest i Finlands närområden. Afrikansk svinpest sprids med råa och otillräckligt upphettade köttprodukter. Sjukdomen smittar inte till människor, men när den smittar till svin är sjukdomen dödlig och kan orsaka stora förluster för bl.a. Finlands svinköttsindustri och export.

Mul- och klövsjuka

Mul- och klövsjuka kan spridas till EU med kött- och mjölkprodukter som resenärer tar med sig. Resenärerna ska därför beakta att sådana presenter inte får tas med till EU:s territorium. Mul- och klövsjuka förekommer i exceptionellt stor omfattning i Kina och Sydkorea.

Det är i regel förbjudet att privat föra in mjölkprodukter. Några undantag finns och de hittas bakom länken ”undantag i fråga om privat införsel”.

Tack för att du hjälper oss att bekämpa djursjukdomar!

Tack för att du inte för in animaliska produkter till Europeiska unionen!