Tullanmälan av ekoprodukter

Importören ska se till att det i tullanmälan till tullen (SAD-blanketten administrativt enhetsdokument), i räkningar och i övriga handelsdokument klart framkommer att det är fråga om import av ekoprodukter. De i tullanmälan nämnda varorna kan t.ex. beskrivas med texten "eko". Varukoden kan inte ensam definiera att det är fråga om en ekologisk produkt.

Vid elektronisk tullanmälan bör man använda den dokumentkod som är avsedd för ekoprodukter: (C644) och ange det elektroniska kontrollintygets signum.

Tullen tar för givet att produkterna är konventionella och behandlar dem i enlighet härmed ifall ekologiska uppgifter saknas. Importören kan i sådana fall inte senare, efter förtullningen, bearbeta eller marknadsföra sina importvaror med ekologiska hänvisningar, trots att importören i efterhand skulle kunna visa upp försändelsens ursprungliga kontrollintyg.

Försändelsen ska genast efter att den anlänt till EU:s gränskontrollstation presenteras för tullmyndigheten, försändelsen presenteras som sådan och med i exportlandet gjorda tillhörande märkningar i original. Samtidigt uppvisas också det elektroniska kontrollintyget