Timmer som avverkats i Finland

Förordningen om timmer gäller verksamhetsutövare som för första gången släpper ut timmer och trävaror på EU:s marknad. Också finländska skogsägare omfattas av förordningen.

Lagligheten av i Finland avverkat timmer påvisas med befintliga tillsynssystem enligt skogslagen. Av den orsaken krävs det inte att en finländsk skogsägare tillämpar ett separat system för tillbörlig aktsamhet, utan det räcker med en anmälan om användning av skog och ett överlåtelsemätningsintyg.

Finlands skogscentral sparar anmälningarna om användning av skog i mer än 5 år, därför är det inte nödvändigt för skogsägaren att spara en egen kopia av anmälan om användning av skog. Spara ändå en kopia på överlåtelsemätningsintyget åt dig själv.

På Åland betraktas förnyelsetillstånd, anmälan om gallringsavverkningar och mätningsintyg som skogsägarens system för tillbörlig aktsamhet. Dessa dokument ska sparas i minst 5 år.

Sidan har senast uppdaterats 14.12.2018