Beställningsblankett för import - växter

Med den här blankett kan du beställa en importinspektion för växter (plantor, sticklingar, annan förökningsmaterial, inomhusväxter, krukväxter).

 

 

Sidan har senast uppdaterats 30.3.2021