Beställningsblankett för import - växter

Med den här blankett kan du beställa en importinspektion för växter (plantor, sticklingar, annan förökningsmaterial, inomhusväxter, krukväxter).

 

Sidan har senast uppdaterats 26.7.2021