Registrering och problemsituationer

Registrering

Användning av TRACES-programmen förutsätter registrering i programmen. En e-postadress fungerar som användaridentifikation, vilket innebär att man måste ha en fungerande e-postadress för att kunna registrera sig. Registreringen görs på Traces-programmens inloggningssida.

TRACES-NT 

Traces NT används redan for export utanför EU. Det gamla Traces Classic-systemet har kommit att tas ur den 31.12.2021. 

Registrering av aktörer i det nya systemet:

Anvisning för registrering av aktörer.

Export utanför EU: en instruktion för aktörerna att fylla i del I i hälsointyget finns här.

Den vägledning som kommissionen har utarbetat för att upprätta hälsointyg för den inre marknaden inom ramen för Traces NT-systemet finns här.

Det rekommenderas att aktörer inom handel på den inre marknaden registrerar sig i Traces NT-systemet senast 16.10.2021.

Registrering av tjänsteveterinärer i det nya systemet:

Sök först EU login-signum.

Följ sedan instruktionerna i punkt I. i denna anvisning.

Certifiering av officiella veterinärer, som övervakar slakterier, sker vid Livsmedelsverket. För verifiering måste inspektions veterinärer lämna in en anmälan efter att ha ansökt om användarnamnet till den här e-postadressen: VientiTraces@ruokavirasto.fi

TRACES classic

Registrering av tjänsteveterinärer i det gamla systemet:

Tjänsteveterinärerna kan registreras bara i Livsmedelsverket. Om du är tjänsteveterinär och behöver en Traces-användaridentifikation, kontakta Traces-handledningen för handel på den inre marknaden (kontaktinformationen finns att få från Traces-handledning).

Registrering av aktörer i det gamla systemet:

1.Klicka på länken Klicka här för att registrera en ny användare nere på sidan. 
2. Då får du fram användarens registreringsblankett. 
3. Mata in din e-postadress i fältet E-post. 
4. Mata in önskat lösenord i fältet Lösenord. Lösenordet måste bestå av minst 10 tecken och det måste innehålla åtminstone en stor bokstav, ett nummer och ett specialtecken. I samband med bytet av lösenord skall man välja en säkerhetsfråga och ge svaret. Man bör alltid svara på säkerhetsfrågan ifall man glömt lösenordet eller om användaridentifikationen aktiveras på nytt. 
5. Mata in samma lösenord i fältet Lösenord (Bekräfta). 

Användarinformation:

6. Mata in användarens förnamn i fältet Förnamn. 
7. Mata in användarens efternamn i fältet Efternamn. 
8. Du kan mata in information i fältet Telefonnummer eller Ytterligare information (till exempel +358 222 22 22).

Det företag/den organisation användaren tillhör måste definieras:

9. Klicka på länken Välj under Organisation, Företag. 
10. Sidan Registrera ett nytt användarkonto – Välj organisation öppnas.
11. Mata in Finland i fältet Land och organisationens namn i fältet Namn och klicka på Sök. 
12. Om företaget inte hittas visas ett meddelande i rött uppe på sidan om att inget företag hittades med de sökkriterierna. Utför sökningen på nytt och lägg till till exempel företagstyp eller aggregatkod i sökvillkoren. (Aggregatkod: Företagets registrerings- eller godkännandenummer eller VAT-nummer (eller AS-signum eller mervärdesskattesignum)). Om det inte heller hjälper, klicka på länken Nyför att skapa önskat företag/organisation.

Om organisationen idkar import från länder utanför EU, ska du ange en gränskontrollstation till organisationen. Klicka på Välj under Utse gränskontrollstation. Sidan Registrera ett nytt användarkonto - Ny organisation - Välj myndighet öppnas. Mata in Finland i fältet Land och gränskontrollstationens namn (ort) i fältet Namn och klicka sedan på Sök. Klicka på Välj vid vederbörlig gränskontrollstation.

Man behöver inte fastställa en myndighet för en operatör som fungerar på den inre marknad - den fastslås automatiskt av programmet genom organisationens postnummer.

Observera skillnaden mellan gränskontrollstationerna Helsinki, A och Helsinki, P. A = flygplats, P = hamn. 
13. Du förflyttas därefter tillbaka till registreringsblanketten. 
14. Organisationens information syns nu i rutan Organisation, Företag.

Att skicka information

15. Skicka informationen genom att klicka på länken Skicka
16. Meddelandet ”Registrera ett nytt användarkonto – Ansökan har skickats” i skärmens övre kant bekräftar att du lyckats skicka blanketten. ”Ansökan om det nya användarkontot har skickats. Ett e-postmeddelande som bekräftar detta har skickats till den e-postadress du gav oss. När du får meddelandet, klicka genast på länken i det här e-postmeddelandet för att bekräfta att din e-postadress stämmer och för att en lokal myndighet ska validera din ansökan.”

Obs! Sändningen kan också misslyckas! Korrigera i sådana fall de fel som nämns i programmet och försök igen. 
17. Logga ut ur programmet genom att klicka på länken Logga ut.

Bekräftelse av användaridentifikation

18. Programmet skickar nu ett bekräftelsemeddelande till den e-postadress du uppgett. 
19. Bekräfta begäran genom att klicka på hyperlänken i e-postmeddelandet! 
20. Meddelandet ”Registrera ett nytt användarkonto – Bekräftelse av registreringsansökan” i skärmens övre kant bekräftar att du lyckats skicka ansökan. ”Användarens registreringsansökan har bekräftats. Den lokala myndigheten validerar nu din begäran. Du får ett e-postmeddelande med information om resultatet av denna process.”

Obs! Sändningen kan också misslyckas! Gör då ett nytt försök.

Aktivering av användaridentifikation 

21. Vänta på ett aktiveringsmeddelande. Programmet skickar din begäran om att skapa ett nytt användarkonto till vederbörlig myndighet per e-post för bekräftelse. 
22. När vederbörlig myndighet har bekräftat din användaridentifikation, skickar programmet ett e-postmeddelande om att användarkontot skapats. Först därefter kan du använda programmet.

Med EO-användare (Economic Operator) avses alla aktörer som bedriver import eller spedition av sådana produkter eller levande djur från tredje land för vilka en veterinär gränskontroll ska utföras. EO-användare är alltså bland annat importörer, speditörer samt tullager och provianteringslager som godkänts av jord- och skogsbruksministeriet. Också företag och speditörer som är verksamma inom handel på den inre marknaden, det vill säga handel mellan EU-länder, räknas som EO-användare.

Bekräftelse av användaridentifikation

Länsveterinärerna och gränskontrollstationerna bekräftar och aktiverar kommersiella aktörers användaridentifikationer (EO-användare). Du får ett e-postmeddelande om att användaridentifikationen har bekräftats.

Ändring av användaridentifikation

Du kan ändra information om namn och telefonnummer under Ändra användarinformation. Annan information, bland annat om företag, kan endast ändras av länsveterinärerna och gränskontrollstationerna.

Problemsituationer

Traces NT problemsituationer med export hälsointyg

Om Traces är ur bruk för längre än en timma, kan du använda en utskrivit hälsöintygmodell av den elektroniska modellen. Skriva infromationen av hälsointyget omedelbart till Traces när det är möjligt.

Export till Hongkong

Hälsöintygmodeller:  köttprodukter

Export till Storbritannien

Hälsointymodeller: HästarHusdjur 

Mera hälsointymodeller kan hittas från Storbritanniens websidan: 

Model health certificates for exports of live animals and animal products to Great Britain - GOV.UK (www.gov.uk)

Export till Kanada

Hälsointymodeller: köttprodukter

Export till Ukraina

Hälsointymodeller: mjölkprodukterfjäderfänprodukter

Export till Nya Zeeland 

Hälsointymodeller:  köttprodukter 

Export till Ryssland

Hälsointymodeller:  kläckningsäggköttprodukter, mjölkprodukterfoder

Om du får meddelandet

  • ”Felaktig status – kontakta systemövervakaren” 
    Din användaridentifikation har inte ännu bekräftats. Bekräftelsen görs av en behörig myndighet (länsveterinär eller gränskontrollstation) och du får ett e-postmeddelande om detta. Se noggrannare anvisning i punkt 22.
  • ”Inloggning misslyckades – Kontrollera e-postadress och/eller lösenord” 
    Du har matat in fel e-postadress eller lösenord. Observera att det är skillnad mellan stora och små bokstäver i lösenordet.
  • ”Kontot har låsts, eftersom det gjorts för många felaktiga inloggningsförsök.” 
    Du har matat in felaktigt lösenord tre gånger i rad, och din användaridentifikation har därför låsts. Den länsveterinär eller gränskontrollstation du valde i samband med registreringen kan låsa upp din användaridentifikation.

Du har glömt ditt lösenord

Du kan be programmet om ett lösenord genom att skriva in din e-postadress på registreringssidan och klicka på länken Skicka lösenord. Programmet skickar ett nytt lösenord per e-post. Använd det nya lösenordet när du loggar in i programmet. I samband med inloggningen ber programmet dig att ändra lösenordet, och då kan du på nytt välja det lösenord du vill ha.

Sidan har senast uppdaterats 23.8.2022