Ansökningar om exportlicencer av ost till Förenta staterna ska lämnas in i september

28. augusti 2020

Ansökningar om exportlicenser av ost till Förenta staterna ska lämnas in till Livsmedelsverket 1–10.9 årligen, om den sökande vill ansöka om att ta del av exportkvoten för det följande kvotåret (= kalenderåret). Exportlicensen är giltig för alla ostprodukter enligt KN-nummer 040. Exportlicenserna gäller 1 januari–31 december under kvotåret 2021. Den som ansöker om exportlicens ska tillhandahålla intyg på egen export till Förenta staterna av de produkter som omfattas av kvoten under minst ett av de tre föregående kalenderåren. Mer information om kvot för export på www.ruokavirasto.fi/agrex