Finland fick sin första producentorganisation inom fårbranschen

15. mars 2019

Lounais-Suomen Lampurit ry har blivit godkänd som producentorganisation. Lounais-Suomen Lampurit ry är Finlands första producentorganisation inom branschen för får- och getkött. Organisationen har sin hemvist i Salo. I Finland har vi hittills haft producentorganisationer bara inom sektorn för frukt och grönsaker. Inom den sektorn finns det fyra godkända producentorganisationer. Godkännandet som producentorganisation beviljas av Livsmedelsverket.

En producentorganisation är en sammanslutning av jordbruksproducenter som har ansökt om godkännande som producentorganisation. I praktiken handlar det om ett andelslag, ett aktiebolag eller en förening som producenterna bildat. Sammanslutningen blir en producentorganisation när den skaffar sig status som producentorganisation.

Målet för systemet med producentorganisationer är att stärka producenternas ställning på marknaden för jordbruksprodukter. Inom producentorganisationen kan producentmedlemmarna samarbeta med varandra i frågor där samarbetet ger nytta. Europeiska unionen ger emellertid också särskilda rättigheter till de sammanslutningar som skaffat sig status som producentorganisation: producentorganisationen kan på sina producentmedlemmars vägnar ingå avtal om försäljning av medlemmarnas produktion. Medlemmarna kan också avtala sinsemellan om produktionsmängder och optimera produktionen. Det här är ett undantag till konkurrenslagstiftningen: på marknaden för jordbruksprodukter kan en producentorganisation fungera som en enda aktör för sina medlemmars räkning.

Ytterligare information om systemet med producentorganisationer finns på Livsmedelsverkets webbplats

Förfrågningar:

Överinspektör Juhani Heikkilä
Tfn 0295 20 4232

juhani.heikkila@ruokavirasto.fi